LEARN
GROW

Курсове за възрастни

Вечер на настолните игри

Вечер на настолните игри

 • Продължителност
  120 минути
 • Цена
  25 лв
За курса
Рисуване с чаша вино

Рисуване с чаша вино

 • Продължителност
  120 минути
 • Цена
  30лв
За курса
компютърни

Компютърна грамотност

 • Продължителност
  20 уч.ч.
 • Цена
  200 лв.
За курса
Испански

Курс по испански език

 • Продължителност
  3 месеца
 • Цена
  80.00 лв./месечно
За курса
италиански

Курс по италиански език

 • Продължителност
  целогодишно
 • Цена
  12 лв./уч.ч. за индивидуално обучение
За курса
български за чужденци

Курс по български за чужденци/ Курс болгарского языка для иностранцев/ Bulgarian for foreigners

 • Продължителност
  2 месеца/ 2 months
 • Цена
  300 лв/ за групово обучение/ 300 BGN
За курса
английски

Курс по бизнес английски

 • Продължителност
  индивидуално/40 мин
 • Цена
  12.00 лв.
За курса
английски

Разговорен английски

 • Продължителност
  индивидуално/40 мин
 • Цена
  12.00 лв./уч.ч.
За курса
счетоводни

Курс по счетоводство

 • Продължителност
  2 месеца
 • Цена
  280.00 лв.
За курса
счетоводни

Курс ТРЗ и Личен състав

 • Продължителност
  1,5 месеца
 • Цена
  200.00 лв.
За курса
компютърни

Курс по Photoshop

 • Продължителност
  1.5 месеца/групово
 • Цена
  250.00 лв.
За курса
счетоводни

Годишно приключване

 • Продължителност
  1,5 месеца
 • Цена
  280.00 лв.
За курса