счетоводни

Курс ТРЗ и Личен състав

Обучението по „ТРЗ и личен състав” има за цел да Ви запознае с нормативната база в областта на осигуряването.
Дати
 • Продължителност

  1,5 месеца

 • Преподавател

  Илина Костадинова

 • Цена

  250.00 лв.

За курса

Курс ТРЗ и Личен състав

В този счетоводен курс ще разгледаме  Кодекса на социалното осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Кодекса на труда, Закона за бюджета на ДОО и няколко необходими Наредби, свързани с осигуряването. Освен това ще има много ситуации, които ще разиграем като работим по осигуряването във въображаема фирма с реални документи. Вие сами ще регистрирате самоосигуряващо се лице, ще съставяме ведомости, ще попълним платежните нареждания към бюджета, ще подадем в нашия виртуален клон на НАП декларациите, свързани с осигуряването, уведомления за сключване, промяна и прекратяване на трудов договор, ще попълним сметки за изплатени суми и всичко, необходимо по повод на извънтрудовите правоотношения и ще подредим досиета на работниците в нашата въображаема фирма. И още толкова много работа ще свършим, за да можете след края на курса po ТРЗ и личен състав да се представите перфектно пред НОИ, подавайки информация за болничните листове, приети  Във Вашето предприятие или пред Инспекцията по труда, ако попаднете в ситуация на проверка… В края на курса ще получите удостоверение /сертификат/ на цена 5 лв, и можете да го представите през настоящия или бъдещия си работодател. Ако преминете  курса по счетоводство, заедно с това обучение, вие ще:

 1. Ползвате отстъпка;
 2. Ще получите пълни и задълбочени познания;
 3. Ще обогатите автобиографията си. 

Толкова много работа изисква и голямо желание от Ваша страна! Заповядайте, ще бъде много интересно и полезно! Това обучение ще обогати Вашата квалификация в счетоводната работа и ще Ви отвори вратите за успешна реализация.

Преподавател

Илина Костадинова

За 15 години като преподавател съм забелязала, че обучението по счетоводство е като пещерата на Али Баба – колкото по-навътре навлизаш, толкова по-бляскави, ценни и интересни неща се изпречват пред погледа ти. И искаш да видиш още и още... Аз се казвам Илина Костадинова, магистър по счетоводство и контрол с диплома от УНСС – гр. София. Практикувам счетоводство от 2002 година и все още не съм му се наситила...Нека заедно минем по вълшебния път към икономическото познание!

Предстоящи дати

Разгледай също

Всички счетоводни