Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

 

Последно обновяване: 17 август 2018 г.

Ние, екипът на Академия Пин ООД знаем за Вашите притеснения относно поверителността, разбираме ги и желаем да Ви предоставим ясна и точна информация за нашата дейност, свързана с Вашите лични данни.

Тази Декларация за поверителност описва вида на личната информация, която събираме за обучаемите лица, как можем да използваме информацията и с кого можем да я споделяме. В декларацията се описват и мерките, които предприемаме, за да защитим личната информация. В допълнение, ние Ви уведомяваме как можете да поискате от нас: да осъществявате достъп или променяте личната информация, която поддържаме за Вас, да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили преди, и да отговорим на въпросите, които може да имате относно практиките ни за поверителност.

Администратор на лични данни в Pin Academy е Академия Пин ООД с ЕИК: 205220949. Ние се намираме в гр. Бургас на ул. „Георги Кирков” 3, ет. 1.

Цели на събирането и обработката на лични данни: Поради естеството на дейността ни, която е свързана с езиково и професионални обучения, в периода, в който сте наши клиенти ще се налага да работим с Ваши лични данни. Така ще можете да бъдете идентифицирани. Тези лични данни ще се използват само от административният екип на Академия Пин ООД, за да можем да изпълним законовите изисквания за минимално изискуемата информация, която ще ни бъде необходима, за да Ви впишем в нашите регистри, за да придобиете удостоверение за успешно преминато обучение. Тези данни няма да се трансферират или предават, няма да се ползват за други нужди. Когато работим по Европейски програми, част от Оперативна програма развитие на човешките ресурси, правилата за минимално необходимата информация ще бъдат наложени от Агенцията по заетостта.

Вид на личните данни, които се събират: Освен трите имена и ЕГН, в процеса на работа може да се наложи да ни дадете Вашия телефонен номер или e-mail, за да може да се свържем с Вас или да Ви изпратим необходимата информация за предстоящ или текущ курс. Вие, като наши клиенти имате право на достъп до личните си данни, на коригиране или изтриване на Вашите данни, ограничаване на обработването или възражение срещу обработването. При желание да се откажете от услугите на нашата фирма, просто ни пишете или заповядайте в офиса и ползвайте правото си да бъдете забравен. Напомняме, че ние събираме лични данни само и единствено поради факта, че за всяко преминато обучение ще получите удостоверение, и тъй като го правим поради тази причина записваме само минимално изискуемата информация.

Информацията, която се събира не може да се представя. Единствено изключение е информацията, която се събира за курсистите по ОП Развитие на човешките ресурси, която се разкрива пред ДБТ Бургас или Агенцията по заетостта в предвидените от Насоките за работа по ОП РЧР случаи.

Срокове за съхранение на личните данни:  Данните се съхраняват за срок от 2 /две/ години. След изтичане на този срок няма да пазим Вашите лични данни и съответно, ако в ози срок не сте получили Вашите удостоверения, няма да бъде възможно да Ви ги издадем отново без да преминете курс или изпит за съответната квалификация.

 Мерки за опазване на личните данни: В Академия Пин ООД Вашите данни са защитени. Събира се минимално количество информация, която служи само и единствено за посочените цели и не се разкрива пред трети лица извън горепосочените. Мерките, които сме предприели са свързани с ограничен достъп до информацията, както на хартиен, така и на магнитен носител. Ние поемаме ангажимента за сиурността на Вашите данни.

Академия Пин ООД може да актуализира този документ. Всякакви подобни промени ще бъдат описани и в интернет страницата на школата. Продължителното използване на нашите сайтове, след като сте прочели  промяна в "Декларацията за поверителност", показва Вашето съгласие с актуализираното съдържание.