Блог

Стилове учене – какво трябва да знаем при изучаването на английски

Всяко дете учи по различен начин. Наблюдавайки начина, по който го прави, може да разберем какъв стил на учене има и как това да доведе до бъдещи ползи и успехи.

Визуален стил на учене. Тези деца възприемат инструкциите и задачите по-лесно, когато са написани, отколкото когато им ги кажете. Те са много наблюдателни и обръщат внимание на цветовете, дребните детайли и разположението на нещата, които ги заобикалят. В часовете по английски език се справят добре с упражненията на дъската, рисунки, флаш карти, снимки, колажи, плакати, изработване на проекти и пъзели. Те много по-лесно запомнят информация, когато са я записали. Ето защо ученето на думи чрез писане би работило при тях.

Слухов стил на учене. При този стил учене децата запомнят по-лесно дадена информация, когато я чуят. Ето защо те могат да възпроизведат текст, история или текст на песен, след като са ги чули едва един-два пъти. Справят се отлично с упражненията за слушане и произношението. Обичат да участват в дискусии, което значи, че са малко бъбриви, както и да слушат песни и да играят компютърни игри. Лесно запомнят думи само като ги повторят на глас няколко пъти.

Двигателен стил на учене. Лесно ще различим децата с двигателен стил на учене. Те запомнят лесно чрез практика – когато направят нещо. Обичат да държат различни предмети, да ги носят насам-натам. Те често стават да вземат острилка или молив. Традиционните методи на учене ги отегчават. Важно им е да правят нещо с ръцете си и да бъдат физически ангажирани. Ето защо при тях особено добре биха работили различни игри по време на курсовете по английски език. Това може да са ролеви игри, шаради, настолни игри, разиграване на пиеси и много други. По отношение на ученето на думи могат да опитат да сложат различни листчета у дома си до предметите, за да ги запомнят.

При нас в Pin Academy идват много деца и всички си имат свой стил на учене. Едни визуално, други слухово и трети двигателно. Обичаме ги всички и считаме, че уроците ни по английски са съобразени с особеностите на всяко дете и им помагаме да учат по-ефективно.

Разгледай още