Блог

За и против местенето в ново училище през учебната година

Със сигурност на част от родителите се е случвало детето им да има проблеми в училище и да пожелае да се премести в ново училище. Някои от децата, които посещават курсове в Pin Academy споделят своя опит и сме обсъждали двете страни на въпроса. Ето и някои изводи, до които стигнахме:

За:

  • Детето е подложено на тормоз от страна на съучениците си и въпреки разговори с учители и родители проблемът остава текущ. В този случай най-добре да се смени училището.
  • Новата среда ще даде възможност на детето да се успокои психически и да се почувства в безопасност.
  • Може да подобри успеха си и да задълбочи познанията си по някои учебни предмети, които се изучават по-интензивно в друго училище.
  • Ако детето е запалено по спорта и му е необходимо повече време да прекара в тренировки, добре е училището, което посещава да не е с много високи академични изисквания.  Със сигурност трудно ще се балансира между спорта и науките.
  • Когато е необходимо да смените местожителството. В случай, че е в друг град и държава, това ще бъде неизбежно. Ако обаче е в рамките на града и разстоянието не е много голямо, може да не е необходимо.

Против:

  • Отнема време детето да свикне с новата среда с нови учители и съученици. Често това да се впишеш в нов клас може да бъде много стресиращо.
  • Възможно е да си понижи успеха. Една причина за това е, че понякога учителите пишат оценки субективно на базата на цялостното представяне. Но когато си нов ученик в класа и учителите не те познават, също поради субективна причина може да поставят по-ниска оценка.
  • Уверете се, че ако самото дете иска да бъде преместено в ново училище, има сериозна причина за това. Т.е. ако детето по принцип си мрънка и се оплаква, че не му се ходи на училище, едва ли проблемът е в самото училище или учители. Също така, ако сподели за конфликт със съучениците си, поговорете с детето и изяснете какви са причините за това. Ясно е, че в някои случаи това може да се случи и в новото училище и да се завъртите в кръг с непрекъсната смяна на училища. Така детето ще влезе в ролята на вечно новия ученик. За съжаление това може да стане причина да изгради непостоянен характер в бъдеще, да сменя непрекъснато работата си и при най-малкия конфликт да прекъсва всякакви отношения с колеги и приятели.

Най-важното при местенето в ново училище е ролята на родителя - да поговори с детето, да покаже подкрепа и разбиране и да вземе възможно най-правилното решение.

Разгледай още