Блог

За забележките в училище

Със сигурност на всеки му се е случвало да получи забележка в училище, заради държанието си в час или заради незадоволителната си подготовка по даден учебен предмет. Замисляли ли сте се обаче до колко е обективна всяка забележка и по какъв начин би допринесла до промяна в поведението или усвояването на учебния материал?

 Ето един скорошен пример с дете, което посещава часовете по английски език в Pin Academy. Детето е в трети клас и в училище изучават Present Continuous. Учителката го е обяснила в час. По време на урока допълнително го упражнихме. Изяснихме как се спряга глагола, но се случваше тя да забрави спомагателния глагол to be. На следващата седмица в училище са правили тест и тя отново е пропуснала да го попълни. В края на теста учителката е констатирала “Не си внимавала в час!”. Като се замисля дали тази оценка не звучи леко грубо? И колко сигурно е, че не е внимавала в час? Всяка нова граматична конструкция отнема време, за да се усвои на 100%. Мнението ми е, че би могло да се посочи пропускът. Например, “Не забравяй am, is, are.” или “Имаш нужда от още упражнения.”. Има безброй още начини, по които да насърчим учениците да не се отказват и да не се минимализира желанието им да изучават чужди езици.

 Нека не забравяме, че и ние като възрастни не бихме могли да усвоим нови умения светкавично, но назидателния тон ни е спестен, понеже вече не сме ученици.

Разгледай още