английски

Английски за деца в детската градина

Welcome to Our World – нещо специално за най-малките сладури, които искат да учат английски език в Pin Academy, в Бургас
Дати
  • Продължителност

    месечно

  • Преподавател

    Петя Георгиева

  • Цена

    50.00 лв.

За курса

Английски за малчуганите в детската градина

Учебната система, която избрахме за обучението по английски език за най - малките е Welcome to our world е разделена на три нива. Тя на издание на Cengage в колаборация с National Geographic Learning. Обучението по английски започва в предучилищна възраст. Учебните занятия в Pin Academy  протичат с песни и танци, рисуване и изработване на проект, гледане на видеа и повтаряне, игри с флашкарти, упражнения от учебната тетрадка и работни листи. Много често родителите питат дали има смисъл детето им да започне изучаването на английски език в детската градина. Според нас отговорът е да. Обучението по чужд език може да започне още на 4 или 5 години. Може да бъде индивидуално или групово. Темпото на усвояване е по-бавно от това на възрастните, но децата се запознават с новия език, звученето му и започват да създават навици за запаметяване на нови думи и изрази. За тези малки хора е изключителна гордост да могат да кажат изречения като “Hello, what’s your name? I like your picture. I can jump.” Ние изготвяме портфолио на всяко дете, с което родителите виждат какъв материал изучават, какъв напредък имат децата и могат да следят учебния процес. При децата в предучилищна, ще се убедите, знанията се трупат много бързо и остават за цял живот. Ние ще възпитаме у тях вкус и обич към чуждоезиковото обучение. Курсовете за малки деца по английски език са запазена марка на Pin Academy.

Преподавател

Петя Георгиева

Имам 10 години опит като преподавател по английски език на деца и възрастни. В работата си се ръководя от убеждението, че успехът е индивидуално понятие, затова всеки може да го постигне. Вярвам, че спокойната атмосфера, взаимното доверие и включването на различни игри, могат да направят ученето приятно, забавно и полезно.

Предстоящи дати

Разгледай също

Всички английски