Блог

5 мита за преподаването

В Pin Academy не сме много голям екип, но имаме учители по английски, немски, руски, италиански, испански, счетоводство, математика, компютърна грамотност, графичен дизайн и готварство. Всеки води часовете си според своя темперамент и виждания за организирането на урока. При нас няма шаблони или уеднаквяване на стиловете на преподаване. Ето защо в тази статия искам да споделя 5 често срещани мита за преподаването:

  1. Преподавателят задължително трябва да следва строг подход по време на часовете и да не допуска учениците да се сближават с него. В Pin Academy считаме, че успехите могат да се постигнат не с цената на страх и заплахи, а в приятна и ведра обстановка.
  2. За да бъде добър, преподавателят трябва да има много квалификации, сертификати и научни постижения. Някои родители считат, че това е особено важно, но според мен на първо място са личностните качества на учителя и способността му да общува с децата.
  3. Преподавателят е човек, който знае всичко от своята област. Но противно на този мит на всеки може да се наложи да провери дума в речник, да допусне различна идея или да прочете нещо ново.
  4. Преподаването е лесно – изучил си всичко в университета, а след това само седиш и говориш. Всъщност обаче, преди да се работи по даден учебник, е необходимо да се прегледа и разработи предварително. Нужна е и постоянна концентрация, за да може да отговориш на различни въпроси, да следиш за грешки, както и да си отговорен за здравето и безопасността на децата по време на занятието.
  5. Преподавателят е отговорен за успехите или неуспехите на децата. Не отричаме, че ролята на учителя е съществена, но неговата функция е по-скоро да научи децата как да учат, а самите те да стигнат по свой начин до познанието.

Очаквам и Вашите коментари по темата. Какви са очакванията от съвременния учител? До колко те са оправдани и как ролята на учителя влияе върху ефективността на учебния процес?

Разгледай още