Блог

Иновации и креативност

В днешната статия в блога споделяме някои начини как учителя да развие кретивността на своите ученици при изучаването на различни учебни предмети.

  • Креативност в класната стая – насърчвайте учениците да задават въпроси, оценявайте важността им, а Вие самите задавайте повече въпроси, които имат не само един правилен отговор. Възприемайте грешките спокойно като начин да се стигне до знанието. Опитвайте се да създавате междупредметни връзки и асоциации, все пак всеки има свой уникален начин да разбира заобикалящия го свят. Ето защо в Pin Academy толкова харесваме учебниците на National Geographic – в часовете по английски език може да научите как се прави пинята, с какво се хранят хората по света, как е изобретена ледената близалка, какви видове вулкани има и още много други.
  • Експериментирайте в час, като се стараете да прилагате нови идеи, методи, както и различен поглед върху нещата.
  • Създавайте навици за учене, чрез практика, развиване на способностите, които са заложени у всеки ученик.
  • Оценяване – важно е да бъде текущо, но е добре да се използват различни похвати. Освен познатите тестове, бихте могли да използвате презентации, посещения на различни места из града, водене на личен дневник и дори самооценка.
  • Бъдете креативен учител – за тази цел понякога се налага да излете от зоната си на комфорт. Но пък доброто познаване на учебния материал ще Ви носи увереност, че може да се справите с всяка ситуация. Бъдете любопитни, търсете нещо интересно, което да включите в урока и се стремете да провокирате мисленето на Вашите ученици. Поддържайте закачливо отношение, но нека това да е премерено. Помагайте на учениците да изграждат своето разбиране по предмета, като внимателно поставяте предизвикателствата пред тях.
  • Създаване на култура – това е съвместна работа, не само на учителя. Важно е да разширим училищните познания с допълнителна подготовка по английски, математика, български, спорт, технологии или изобразително. За тази цел е необходимо правилно да се планира времето, като учениците сами осъзнаят необходимостта от време, в което да се развиват творчески. Добре е да се изберат само няколко занимания, защото в противен случай децата прекалено се натоварват, изморяват и не постигат желаните резултати и удовлетворение.

*Статията е по материали на Cambridge International Examinations. Напомняме, че и в учебен център Pin Academy може да получите подготовка за изпитите на Cambridge.

Разгледай още