английски

Kурс по английски език ниво А2

Какво следва след ниво А1? Да затвърдим знанията и смело да продължим напред! Няма нужда да преговаряте вкъщи. Тук ще припомним това, което сте научили в предходния курс по английски език. Нивото преповтаря целия  материал от ниво А1 и го допълва с лексика и граматика. Ситуациите, в които попадате се увеличават, а оттук и свободата и спокойствието да водите ежедневни разговори.  Pin Academy - Бургас - Вашето място за езикови курсове!
Дати Тествай нивото си
  • Продължителност

    2 месеца

  • Преподавател

    Николай Тодоров

  • Цена

    300.00 лв.

За курса

Kурс и уроци по английски език ниво А2 

-Защо да уча А2 в Pin Academy, след като това ниво преповтаря материала от А1?

Добър въпрос! – На първо място трябва да споменем, че в този курс по английски език научавате нови думи и обогатявате граматичния си фонд. Ако до сега сте знаели, че бъдеще време се образува с Present Continuous тук вече ще научите, че има и други начини да говорите в бъдеще време. По отношение на новите неща в уроците, заложени в курса по английски А2 ще научим за Перфектно време, което не съществува в българския език и може би за пръв път ще започнем да мислим като англичани, докато съставяме изречения.

Този курс отново освен в група, можете да преминете и индивидуално. Разбира се, след успешно приключване ще получите удостоверение /сертификат/ по Европейската езикова рамка /цена 5 лв./.

 

 

Преподавател

Николай Тодоров

Благодарение на 10-годишния ми опит в англоговоряща среда, имам уникалната възможност да правя това, което харесвам – да предавам знанията и опита си на ентусиазирани хора, които искат да обогатят себе си с изучаването на език, превърнал се във втори майчин на целия свят. Вярвам, че ключът в научаването на всеки нов език не е в залягането над учебниците, а себеотдаването на новото начинание и знам точно как да Ви преведа по пътя към осъществяването на мечтата Ви.
Тествай нивото си

Предстоящи дати

Тествай нивото си

Започни

You …… a student.

He …… from Canada.

We …… from Brazil. We’re from Peru.

He’s my brother. …… name is Martin.

My mother is from Argentina but ……parents are from Spain.

…… brother is Tomas.

I have two …… .

His …… are Marc, Saskia and Alina.

…… coat is Peter’s.

…… trainers are new.

There …… two chairs in my living room.

There …… any money in my wallet.

Are the books …… the chair?

The sofa is …… the two windows.

I …… in the city centre.

They …… to work by car.

She …… shopping.

He …… Russian.

Where …… live?

Marina doesn’t like …… .

I …… early for school.

Rich and Jenny …… each other on Saturdays.

She …… play tennis very well.

…… play a musical instrument?

There’s …… apple in my bag.

There are …… biscuits in the cupboard.

Sorry, there isn’t …… milk.

I don’t eat …… bananas.

How …… bread have we got?

Our anniversary …… on 25th April.

…… your parents at the party?

I …… university in 2012.

The team …… to the hotel after the game.

He …… in an office, he worked in a bank.

Did they …… to China last year?

It’s cold here. The weather is …… in my country.

Cheetahs can run …… than crocodiles.

The blue whale is …… animal in the world.

He …… got brown eyes.

They …… got any children.

At the moment, they …… friends.

I …… TV now.

What …… he …… today?

My son and his friends are …… travel around New Zealand.

…… eat out tonight?

Lydia is visiting Nepal …… Mount Everest.

I’m calling you …… arrange a meeting.

They …… to the cinema this evening.

I have an arrangement with Bill. We …… at six.

I …… tickets so we can go to the concert.

Marie …… the new film at the cinema.

My family …… to Hawaii last month.

…… the programme about whales on TV last
night?

The police …… stop those cars.

You …… wear a uniform. You can wear your
normal clothes.

There’s …… at the door. Can you see who it
is?

Is there …… for me in the post today?

I think we …… have cars that fly in the future.

…… United States of America has 50 states.

I’d love to climb …… Mount Everest.

Разгледай също

Всички английски