английски

Курс по английски ниво А1

Курс по английски ниво А1 – Първи стъпки: "Всяко велико пътешествие започва с една единствена стъпка." – нека я направим заедно.
Дати Тествай нивото си
  • Продължителност

    2-3 месеца

  • Цена

    330.00 лв./групово обучение

За курса

Курс и уроци по английски ниво А1 

Какво е А1? Изучаването на нов език е като строежа на къща – ако положим здрави основи ще можем да построим къщата на мечтите си. А1 е основата на изучаването на всеки език. Можете да го преминете в Пин Академи индивидуално или в група. Нека разясним някои основни положения:

  •         Ще можем ли свободно да говорим след този курс по английски език ниво А1 в Pin Academy? – ами, не съвсем. Но все пак ще успеете да се представите, да боравите с числа и валути, цветове, да се регистрирате в хотел, да си поръчате в ресторант, да разказвате за навиците си. Ще разберете кратки реплики от хората в магазина, в кафенето, в ресторанта.
  •        Pin Аcademy – училище за живота! В уроците по английски език ние работим със системата Life /Life е живот/. В нея списание  National Geographic  е предоставило на авторите свободата да избират между хиляди автентични снимки и статии и освен граматика и лексика, вие ще се докоснете до живота на стотици изследователи, писатели, фотографи и приключенци!
  •   Нека започнем пътешествието заедно!
  • След края на всяко ниво ще получите удостоверение /сертификат/ по Европейската езикова рамка, което важи в цял свят и е на цена 5 лв.  

Какво чакате? Стягайте коланите и се подгответе за полет в езиковото познание. Ще достигнем Вашите върхове и ще опознаем английския език и култура. 

Тествай нивото си

Предстоящи дати

Тествай нивото си

Започни

He’s …… doctor.

Pablo is …… artist.

I …… from Italy.

She …… married.

This picture is nice. It …… from Brazil.

……’ve got a passport.

Have you got …… camera?

They …… eighteen.

We …… single.

I …… thirty. I’m thirty-one.

They …… from Chile. They’re from Argentina.

‘Is Andrew British?’ ‘No, he …… .’

…… the Eiffel Tower in Paris?

‘Are you Polish?’ ‘Yes, I …… .’

The three brothers are …… .

That’s …… teacher.

Who is David? …… my father.

She’s my sister. …… name is Ana.

…… house is in the city centre.

Your wallet is …… to the bag.

Is …… your pen?

…… my bags?

What …… the capital of Australia?

Hilary can’t sing but she …… play the guitar.

Can you …… French?

‘Can you run fast?’ ‘No, I …… .’

They …… a break at twelve o’clock.

They are …… .

My new laptop is …… great.

I …… like pizza.

…… sushi?

He …… the new girl in our class.

He likes her but she doesn’t like …… .

Your parents are great. I like …… .

We …… in New York.

…… to college?

Who …… you live with?

She …… work at five.

Jack …… geography at university.

The party starts …… nine o’clock.

They …… TV.

Does your friend …… horror films?

I …… on Saturdays.

…… often do you go to the cinema?

There …… two sofas in the room.

No, there …… a chair in the bedroom.

…… there a café near here?

Come in. …… a seat.

I …… very busy at work last week.

They …… at home yesterday.

…… Sam and Matt at the party?

At the restaurant, Norman …… the local food but I …… a burger.

The students …… this course last May.

I …… see her at the lesson. Is she OK?

Did you …… school at sixteen or eighteen?

‘When …… ?’ ‘She arrived at nine.’

Right now, I …… cooking dinner for some friends.

She …… a book – she’s reading a magazine.

…… you …… chess?

Anne and Andrew …… the new James Bond film this evening.

Разгледай също

Всички английски