счетоводни

Годишно приключване

След като сте преминали счетоводно обучение, Вие ще можете да се справяте с ежедневните ситуации. Но ако имате икономическо или дори счетоводно образование, следващата стъпка е да натрупате необходимия опит и да станете съставител на Годишни отчети. Направете следващата стъпка с Пин Академи и курс "Годишно приключване"
Дати
  • Продължителност

    1,5 месеца

  • Преподавател

    Илина Костадинова

  • Цена

    300.00 лв.

За курса

Курс "Годишно приключване"

След като имате необходимия счетоводен потенциал да съставите годишни отчети, възниква въпросът:  от къде да започна, какво трябва да съставя, къде да подам съответния отчет? Тук идваме на помощ ние, екипът на Pin Academy. След като сте усвоили счетоводната материя, в нашия курс „Годишно приключване” Вие ще се научите да съставяте Баланс, ОПР /Отчет за дохода/, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал. Ще разберете какви преобразувания се правят , как се осчетоводяват, кои приходи и разходи не се признават за данъчни цели,  как се представят преобразуванията в ГДД по чл. 92 от ЗКПО и какво и кога подаваме в НСИ, ще знаете какви други декларации съпътстват годишните отчети и към кои институции да ги адресираме. Във връзка с тези действия ще си дадете сметка защо сме правили част от счетоводните операции в курса по счетоводство, защо сме избрали по - подробна аналитичност в някои сметки за разходи и приходи и така ще подредите пъзела. Изобщо, чака ни доста работа, след която ще можете пълноценно да свършите цялата счетоводна работа в една фирма от начало до край. След което ще получите и удостоверение /сертификат/ за завършеното обучение с валидност навсякъде в България. Заредете се с желание и се концентрирайте – започваме курсът "Годишно приключване" в Pin Academy!

Преподавател

Илина Костадинова

За 15 години като преподавател съм забелязала, че обучението по счетоводство е като пещерата на Али Баба – колкото по-навътре навлизаш, толкова по-бляскави, ценни и интересни неща се изпречват пред погледа ти. И искаш да видиш още и още... Аз се казвам Илина Костадинова, магистър по счетоводство и контрол с диплома от УНСС – гр. София. Практикувам счетоводство от 2002 година и все още не съм му се наситила...Нека заедно минем по вълшебния път към икономическото познание!

Предстоящи дати

Разгледай също

Всички счетоводни