Блог

Да изкараме добри оценки/ Get good grades

  • Слушайте учителя си/ Listen to your teacher

Не говорете със съучениците си. Това само Ви разсейва. Водете си бележки. Това много ще Ви помогне да запомните урока. Пишете в тетрадката си. По този начин ще се упражните в час. 

Don’t talk to your classmates! It takes away your attention.  Take extra notes! It helps you a lot when trying to remember a lesson. Write in your notebook! That way you can exercise in class. 

  • Домашна работа/ Homework 

Ако не си пишете домашната, няма да се упражните и ще запомните урока по-трудно. Не оставяйте домашната си за последната минута. Защото, ако го направите, тогава в бързината си може да допуснете грешки. Ако домашната Ви изисква проучване, отидете в библиотеката, попитайте някого или потърсете в Интернет.

If you don’t do your homework, then you don’t exercise and you’ll remember the lesson harder. Don’t leave your homework for the last minute! Because if you do, then in a rush you can make mistakes. If your homework requires research, you should go to the library, ask someone else, go online and search.

  • Бъдете самодисциплинирани/ Be self-disciplined 

Be polite to your teachers!  Go to bed early so you can wake up on time and be refreshed.  Don’t have fights with your classmates! That only makes things worse.

Бъдете учтиви към учителите си. Лягайте си рано, за да се събудите навреме и да сте свежи. Не се бийте със съучениците си - това само влошава нещата. 

  • Извънкласни занимания/ Out-of-class activities

Може да се захванете със спорт, танци, езици, изкуство, готварски уроци и др. Те всички могат да развият таланта Ви, като например, ако ходите на спортни занимания, ще сте добри по физическо възпитание; ако ходите на езиков курс, ще сте добри по английски, немски, френски, италиански и т.н.

You can go to some kinds of sports, dancing, languages, art, cookery classes and etc. They can all develop your talent, like for example, if you go to sports classes, then you’ll be good at PE, if you go to languages classes, then you’ll be good at English, German, French, Italian and so on and so on.

  • Приложете знанията си на практика/ Practise

Защо е важно? Ето някои примери: 

Ако искате да станете писател, напишете нещо, което ще грабне хората - нещо модерно и което хората харесват.

Ако пък искате да станете художник, рисувайте в свободното си време, така ще развиете техники на рисуване и рисунките Ви ще стават все по-добри.

Ако искате да станете готвач, в началото пробвайте с нещо лесно като салата, после нещо по-сложно като мусака и накрая нещо дори по-трудно като шоколадова торта. Експериментирайте с различни съставки и подправкил Има голямо разнообразие. 

Why is practice important? Here are some examples:

If you want to become a writer, write something that grabs people, you should write something trendy, something other people like.

If you want to become an artist, draw in your free time, so you can develop the technique of drawing and your pictures will be getting better.

If you want to become a chef, in the beginning, try making something easy, like a salad, then something harder, like musaka, then something even HARDER, like a chocolate cake. Experiment with different ingredients and spices. There are many varieties.

Good luck in your studies!

Успех в ученето!

Разгледай още