Блог

Английски език – предизвикателство пред второкласниците

През почти изминалата учебна година наблюдавахме и се опитвахме да помогнем с учебния материал на някои второкласници по английски език. Повечето от тях бяха се запознали с езика от предната година, но сега вече се налагаше да учат правила, думи, да четат уроци и да решават тестове. Оказа се, че за някои деца това си е истинско предизвикателство. Една от причините е, че все още не си бяха изградили навици за учене на езика. Разчитаха до голяма степен на часовете в училище и помощта на учителите им от Pin Academy. Тук е важно да подчертаем, че дори и половин час работа вкъщи по новите думи, ще подпомогне доста напредъка. Друга причина е със сигурност и факта, че нашата азбука и английската са доста различни, правилата за четене  - също. За тези, на които им е по-трудно, се изисква повече постоянство, както и натрупване на знанията. Ето какво може да се направи както по време на уроците, така и вкъщи. Добра идея е да се използват карти с написани думи или букви и да се повтарят възможно най-често. Също така, макар и децата да са склонни да запаметяват наизуст диалозите в учебника, е добре да се четат по няколко пъти. Това ще помогне за правилното произношение и запомняне на думите. За тази възрост е много подходящо и да се правят рисунки по словосъчетания (a red apple) или по цели изречения (Grandma is cooking chicken.). Разбираме, че не всички родители могат да помагат на децата по английски език, но нашия съвет е поне да следят за изпълняването на необходимия минимум с домашната работа. Считаме, че така ще се изградят добри навици за учене и от следващата учебна година за децата ще бъде по-лесно.

През лятото в Pin Academy ще организираме курс за второкласници по английски. Това е добра възможност да се повтори и затвърди учебния материал. Очакваме да се свържете с нас, ако имате въпроси.

Разгледай още