Блог

Усвояване на техники за писане по английски език

Писането на съчинения и есета по английски език е умение, което изисква да се положат не малко усилия.

В Pin Academy започваме този процес още в 4ти клас, като съставяме кратки текстчета по даден модел и тема. Например, за любима храна, ваканция, описание на професия, фестивал и други. В 5ти клас писането е на малко по-осъзнат етап и разглеждаме съвсем базисно основни типове есета като даване на лично мнение, ревю, личен разказ, причина и следствие, описание, сравняване на две неща и други. Писането отново е на база примерен текст, но тук вече се учим как да съставим план, какви думи и изрази е подходящо да се използват, както и как да се започне и завърши есето.

Определено не е от любимите уроци на учениците и възторженото: “Днес ще учим как да напишем ревю на филм” често е посрещнато от: “О, не…Съчинение ли? Половин страница стига ли?” Налага се да обясня, че съставянето на тест не е просто да се изпише половин страница, а също и че две изречения всъщност не са текст. Даже до сега само веднъж съм чула: “Може ли да дадете тема за писане за домашна?” Определено не е лесно, защото е необходим речников запас, познаване на глаголните времена, както и яснота как да се структурира самия текст.

Добрата новина е, че колкото по-рано това се превърне в навик, толкова по-лесно ще е занапред, когато есетата няма да бъдат по избор, а задължителни в училище. Няма да пропусна да спомена и факта, че за да се редят думите с лекота в изречения, е нужно да се чете и чуждоезикова литература – книги, статии, блогове – всичко, което би представлявало интерес.

И в заключение – последователност, упоритост и практика ще свършат чудеса по пътя към усвояването на техники за писане.

Разгледай още