Блог

Как да научим повече думи на английски

Колкото повече думи знаем на някой чужд език, толкова по-интересен ще е изказа ни. Също така по-умело ще си служим с езика, ако знаем коя дума в кой случай да използваме. Ето няколко съвета как може да разширите речниковия си запас по английски език:

  • Използвайте приложения за мобилни телефони. Има голямо разнообразие и много курсисти се хвалят как са научили нова дума чрез приложението. Обикновено работи на принципа презентация на думи и след това има поредица от упражнения за практика.
  • Четете романи на английски. Всъщност може да е всякаква литература, която да е интересна за Вас. Ако го правите на електронна книга, функцията речник е много полезна. Това е така, защото само с натискане върху думата излиза обяснение от речника, а след това думите може да видите във Ваш персонализиран речник.
  • Правете си диаграми. Това е нещо, което аз често правя в часовете по английски с малките деца в много опростен вид. Избираме тема, като например места в града и за определено време трябва да се изброят възможно най-много думи по тази тема. Това може да се направи и със синоними на дадена дума, прилагателни, които я описват или асоциации.
  • Съставяйте изречения с думите, които скоро сте учили. Опитвайте се да ги изговаряте или пишете, за да Ви звучи естествено. Доказано е, че една дума трябва да се срещне поне десет пъти, за да има шанс да влезе в активния ни речник.
  • Опитайте се за преобразувате думите. Например от глагол в съществително (succeed – success) или от прилагателни в наречия (good – well). Това е идеално упражнение, защото ако знаете корена на думата, може да получите още много с помощта на представки или наставки.
  • Направете си речник. Може да бъде с превод на думите или с дефиниция. Винаги съветвам учениците да си го препрочитат от време на време, като се връщат още в началото, за да може да затвърдят наученото. По-дигитално компетентните даже имат електронен речник, разделен по теми.

Какво бихте добавили към този списък? Как разширявате речниковия си запас?

Разгледай още