Блог

Думи на английски език, които често се грешат

Курсистите на Pin Academy - деца и възрастни, които изучават английски език,  често се чувстват объркани, защото някои думи си приличат и им е трудно да ги разграничат. Ето един кратък списък с пояснения на някои думи, при които често се допускат грешки:

  • Life/live - life означава живот и е съществително име, а live е глагол, който означава живея. Възрастните курсисти лесно ще го запомнят от името на учебника, който използваме в часовете по английски език - Life.
  • Except/accept - except означава освен, а accept - приемам. Може да го запомните от представката ex - извън, изключвам нещо.
  • Further/farther - и двете са сравнителната степен на far. Според правилото further се използва, за да говорим за физическо разстояние - London is further than Paris. А farther се използва за разстояние в преносен смисъл - Nothing could be farther from the truth. Практически и двете са взаимнозаменяеми, като further може да означава и още, по-нататъшен.
  • Their/they’re - their е притежателно местоимение и означава техен. They’re е кратката форма на they are и означава те са. Може да се запомни като се обърне внимание, че при кратката форма на глагола "съм" има апостроф.
  • Peak/peek - peek е глагол, който означава надниквам, а peak е връх на планина.
  • Loose/lose - lose е глагол и означава губя, а loose е прилагателно - хлабав.
  • Than/then - than е от и се използва при сравнение, а then означава после, тогава.
  • Lie/lay - и двете думи могат да се употребяват като глаголи (но не само)-lie - лягам и лъжа, а lay - поставям, слагам. По-объркващото при тях са останалите им форми: Lie (лъжа) - lied - lied; lie (лежа) - lay - lain; lay (поставям) - laid - laid.

 

Сещате ли се за други примери на думи на английски език, които намирате за объркващи?

Разгледай още