Блог

British vs American English

Случва се в Pin Academy да имаме запитвания дали предлагаме курсове по американски английски, а понякога учениците се интересуват какъв английски по-точно изучаваме по време на уроците. С тази статия искаме да разгледаме някои разлики между британски (който изучаваме в клас) и американски английски.

  • Лексикални – една от най-разпознаваемите разлики са думите. Има стотици думи, които са съвсем различни на британски и американски. Например, думата за панталон на британски е trousers, на американски е pants; патладжан – aubergine (Br.) и eggplant (Am.); камион – lorry(Br.) и truck (Am.) и още много други. При доста думи с еднакъв корен има разлика в изписването. Например, defence (Br.) и defense (Am.); colour (Br.) и color (Am.); centre (Br.) и center (Am.) и т.н.
  • Събирателни съществителни – думи като група, семейство, клас , персонал и др. се приемат в единствено число на американски, а в британския могат да са в единствено и множествено число. Може да се каже “The team is good.” и “The team are good.”.
  • Неправилни глаголи – само някои се различават. Например, формата на learn на американски е learned, а на британски са приети две форми – learnt и learned. По същия начин са dream и burn. Миналата форма на get e got на британски, а на американски got и gotten.
  • Произношение – със сигурност лесно бихте различили британския от американския акцент, като една съществена разлика е произношението на R – в британския е по-меко, като в думи като car, market не се произнася, докато в американския отчетливо се изговаря.

Въпреки изброените разлики обаче, британския и американския английски по-скоро си приличат, отколкото различават и при разговор няма да останете неразбрани (вероятно с малки изключения).

С коя разновидност на английския имате повече опит и успявате ли бързо да различите и двете?

Разгледай още