Блог

4 съвета за развиване на емпатия у децата

Емпатията е способността да разбираме чувствата на другите хора. По този начин можем да ги подкрепим, да им съчувстваме или да ги утешим. Децата, които са емпатични, разбират добре своите емоции и знаят как да ги контролират. За да се усвои това социално умение, се изискват време и практика. Ето няколко съвета какво може да се направи:

  • Родителите или учителите да говорят за своите чувства и така да насърчат децата също да го правят. По време на уроците в Pin Academy това би могло да е под следната форма: “Как си?”, “Мога ли да ти помогна?”, “Разбирам защо се чувстваш разстроен/обезсърчен.”
  • Насърчавайте изграждането на социални взаимоотношения с връстници. Много деца са срамежливи и се притесняват да общуват с връстници. Добра идея е родителите да ги включват в различни групови занимания като арт класове, готварство, езикови курсове или просто игри на открито в парка. Така ще се научат да бъдат по-търпеливи, разбиращи и подкрепящи.
  • Ролеви игри. Особено подходящи са за деца от детската градина. В този случай може на едно от децата да му е студено, а другото да му предложи топла дреха, за да се стопли. Добре е родителите или учителите да насърчават подобни игри. Подходящи са и в курсовете по английски език.
  • Грижата за другите да бъде приоритет. Разбирането за емпатията идва от наблюдението на най-близките – как се грижат един за друг или за близки приятели. Децата много внимателно попиват всичко, което им прави впечатление, задават въпроси и често копират поведението на възрастните.

 

Какъв друг съвет бихте дали за развиването на емпатията у децата и мислите ли, че това е важно?

Разгледай още