Блог

Изграждане на социално-емоционални умения

Необходимо е децата да изградят социално-емоционални умения, които ще им помогнат в училище, у дома и занапред в живота. Това са умения, които изграждат увереност, самооценка за силните и слабите страни, вземане на решения, взаимодействие с останалите и справяне в социални ситуации. Изграждайки тези умения, децата също така развиват своята емоционална интелигентност. Ето някои полезни активности, които могат да се направят в класната стая:

  • Четене на диалози, разкази и книги на глас – това може да се съчетае с беседа как се чувстват героите и какво мислят.
  • Включване на арт занимания – в часовете по английски език често се случва да има задачи за рисуване или оцветяване. Това съдейства за справяне със стреса и създаване на позитивни усещания. Ако това се прави по двойки, се развиват умения за партниране и взаимопомощ.
  • Работа в екип – работа по проекти, презентации и домашна работа. Идеално е приложимо в курсовете по английски език, както и по време на готварската работилничка.
  • Насърчаване на самооценката – това е подходящо по всички предмети. Добре е детето само да може да прецени своя прогрес. Често питат: “Как се справих днес?” Но е много по-добре да могат сами да преценят, казвайки: “Това вече ми е много лесно, мога да се справя сам.”
  • Играене на игри – в Pin Academy често го правим. Това спомага за развитие на общуването, емпатията и решаването на проблем.
  • Разказване и изразяване на емоции – в часовете по езици (английски, немски испански или български) не винаги остава време, макар и да не е невъзможно. Но в по-забавните като рисуване или готварство, децата често споделят преживяванията и емоциите си.
  • Насърчаване на това да правим добро – да услужиш с химикал или молив, да изпратиш упражненията за домашна на някое дете, което е било болно или да направиш малък жест към свой съученик е нещо много мило и изгражда прекрасни навици.

Това са само някои активности, които могат да се правят за развиване на социално-емоционални умения. Какво бихте добавили?

Разгледай още