Блог

Предимствата на разговорния английски

Напоследък все повече хора се свързват с нас в Pin Academy с желание да се запишат на уроци по разговорен английски. Някои от тях започват нова работа или са повишени и им се налага да използват английски на новата си длъжност. Други пък ще помагат в отглеждането на внуци в други държави - Великобритания, Дания или САЩ. Имаме и курсисти, които много обичат да пътуват до различни дестинации, но не владеят английски и искат да бъдат по-уверени по време на пътуването си, за да може свободно да общуват на английски език. В тези случаи, както и доста други, използваме комуникативен метод на обучение. Това най-често се изразява в четене на статии и дискусия по тях, описване на снимки, диалози по реални ситуации от живота. По този начин се заучава нова лексика, цели фрази или въпроси, изяснява се употребата на граматични правила и конструкции.

Предимствата на този метод са, че курсистите се освобождават от езиковата си бариера и се опитват да подреждат научените думи в изречения. Впоследствие те се обогатяват с  нови фрази и разнообразни граматични конструкции. Освен това те нямат домашна работа като упражнения, освен зачуването на нови думи. При разговорният английски обучението е доста по-динамично, разчупено, креативно и интересно от стандартния английски. В много случаи самите курсисти се включват с идеи и предложения за теми, по които да се дискутира. Ето защо този метод е съобразен и с интересите и необходимостта на всеки.

Ако желаете да опитате, не отлагайте. Свържете се с нас, за да организираме първия Ви урок по разговорен английски.

Разгледай още