Блог

Проектите в учебния процес

Малките ученици с интерес се включват в изучаването на чужд език – най-често английски, но също и немски или италиански. Когато обаче този дейност им стане еднообразна и пасивна – без тяхно участие, те бързо се отегчават. Ето защо един интересен, забавен и креативен начин да научат нещо чрез действие и взаимодействие е да се използват проекти в учебния процес.

Те дават възможност да се съчетаят и други умения – правене на проучване, развиване на визуалната грамотност, креативност, критично мислене, връзки с други учебни предмети – математика, изобразително изкуство, природни науки или история. Тъй като не са заложени в програмата на всяко учебно занятие, проектите са нещо очаквано с нетърпение и интерес. Могат да бъдат под различна форма като задание:

  • Изработване на кукли, маски, музикални инструменти, плакати, колажи, картички и други.
  • Макет на къща, парк, местообитание.
  • Проучване за място, растение или животно.
  • Засаждане на семена и измерване на растежа.

Възможностите са много, продължителността на изработване различна, но най-същественото е да носят удовлетворение, възможност да се приложат знанията по езика и забавление.

Ако някое от децата реши да ни остави своя проект, и ние му се радваме. Закачени са с щипка на вратата на втора зала в Pin Academy, където има място за още много, изпъстрени с шарени цветове, проекти.

Разгледай още