Блог

5 съвета за писане при IELTS

IELTS се състои от 4 компонента – четене, писане, слушане и говорене. В днешната статия ще Ви дадем 5 полезни съвета, които да имате предвид, когато пишете.

  1. Важно е да внимателно да прочетете точно какъв тип есе се изисква да се напише. Може да бъде opinion, в което трябва да дедете личното си мнение по темата; advantages and disadvantages – да разгледате предимствате и недостатъците на обекта на темата или problem solving – да дадете решение по зададен проблем.
  2. За разлика от повечето изпитни формати, при IELTS няма ограничение за броя на думите, които трябва да се напишат, но пък има зададен минимум. В първата задача той е 150, а във втората е 250 думи.
  3. Повече от ясно е, че есето се структурира на отделни параграфи. Не забравяйте обаче да използвате специални думи, които да осъществят плавен преход между параграфите. Започвайте и всеки нов параграф с изречение, което изразява основната идея на абзаца, а след това подкрепете с допълнителни аргументи.
  4. А знаете ли как да започнете есето? Разбира се, с увод, в който се изисква да се перифразира заглавието.
  5. Разнообразието от лексикални и граматични структури, които са уместно употребени, ще направи добро впечатление и ще Ви донесе по-голям брой точки. За да имате по-богат речник на английски език, Ви съветваме да четете повече английска литература от различни източници.

Ако имате нужда от подготовка за IELTS, както и да научите още полезни съвети за този и останалите компоненти на изпита, не се колебайте да се обърнете към IELTS трейнъра на Pin Academy.

 

Разгледай още